Ciekawie było w szkole

Ciekawie było w szkole. Wylądował Europejski Uniwersytet Latający

Obchodziliśmy kolejną już odsłonę szkolnych obchodów Święta Niepodległości, połączonych ze Świętem Szkoły. Moim zdaniem było pięknie, bogato i patriotycznie.Warto w tym miejscu zastanowić się – co to znaczy „ być patriotą”? Najczęściej nie myślimy o tym zbyt wiele. Uczymy się, pracujemy, spotykamy z przyjaciółmi. W naszym codziennym życiu nie ma raczej miejsca na patriotyczne deklaracje. Gdybyśmy jednak próbowali się zastanowić, czy jesteśmy patriotami, odkrylibyśmy zapewne, że patriotyzm jest dla nas czymś oczywistym. Wracamy do historii, do walki Polaków o niepodległość Polski. Ale czy w niepodległym kraju patriotyzm do czegoś zobowiązuje? Z tego, że to mój kraj wynika pewna odpowiedzialność. Od naszych pomysłów i starań zależy to jak szybko będzie się Polska rozwijała, kto będzie nią rządził i jak będzie się tu żyło. Mamy nową rzeczywistość jednoczącej się Europy, także miejsce Polski będzie zależało od tego jak będziemy umieli się w niej odnaleźć. Przecież aby być Europejczykiem, nie trzeba przestać być Polakiem. Każdy może odpowiedzieć sobie na pytanie, jak być polskim patriotą w zjednoczonej Europie. My – pokolenie dorosłych Polaków hołdujemy pewnym stereotypom i nie zauważamy, że świat bardzo szybko się zmienia, zmieniają się też pokolenia.

XXI wiek należy do przedstawicieli dwóch pokoleń uczniów – Z i Alfa. Te pokolenia współczesnych uczniów, ta generacja z którą mamy do czynienie na co dzień – to przyszłość świata, która znajduje się dziś w naszych klasach. Dla nich – wybranych przedstawicieli klas ósmych – w dniu uroczystej szkolnej akademii odbyło się jeszcze jedno ważne spotkanie, które podkreśliło obrany przez Polaków w 2004r.  kierunek – do zjednoczonej Europy. Uczennice i uczniowie dobrowolnie zgłębiający w czasie pozalekcyjnym edukację europejską gościli w szkole Europejski Uniwersytet Latający. Jest to ogólnopolski projekt dla uczniów z miejscowości do 50 tys. mieszkańców realizowany w formie praktycznych lekcji, które pokazują młodym ludziom, że Unia Europejska ma związek z ich codziennym życiem. Realizowany jest przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotkanie edukacyjne 8 listopada 2022r w naszej szkole odbyło się w sposób aktywny z udziałem eksperta – był nim p. dr Andrzej Dumała z Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, koordynatora szkolnego – p. Zbigniewa Milanowskiego oraz chętnych uczennic i uczniów z klas ósmych. Temat przewodni spotkania to: Unia i świat. Rola Unii Europejskiej w świecie. Temat na czasie, aktualny dla wszystkich w naszej niespokojnej rzeczywistości międzynarodowej. Po rozmowach ewaluacyjnych z uczestnikami 2. godzinnego spotkania nasuwa się wniosek, że warto było poświęcić swój wolny czas, aby być na bieżąco w trudnych tematach współczesnego świata. Zasada, że dobry obywatel, to obywatel dobrze poinformowany znalazła potwierdzenie podczas lekcji europejskiej firmowanej przez Europejski Uniwersytet Latający.  

Zbigniew Milanowski