Lekcja muzealna – warsztaty i zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku

Lekcja muzealna – warsztaty i zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku ( Państwowe Muzeum na Majdanku  utworzone w 1944r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Konzentrationslager Lublin działającego w latach 1941- 1944)

 Historia Majdanka na kartach komiksu

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” 
Zofia Nałkowska „ Medaliony”

Ludzka tragedia, cierpienie i krzywda. W czasie II wojny światowej nie były one efektem działania przypadku, losu, czy jakiejkolwiek  siły wyższej. Za całe zło odpowiadali ludzie. To właśnie okrucieństwa ideologii nazistowskiej doprowadziły do tego, że powstały obozy koncentracyjne, obozy śmierci, których bardzo dużo Niemcy założyli na okupowanych ziemiach polskich. Najbliżej nas funkcjonował obóz koncentracyjny na Majdanku.

W każdym roku uczniowie klas VIII. systematycznie starają się zgłębiać treści martyrologii z okresu II wojny światowej zawartej w podstawie programowej historii i wiedzy o społeczeństwie. W poprzednich latach w związku z funkcjonującym w szkole nauczaniem zdalnym  uczestniczyli w lekcjach muzealnych  on-line na jednej z platform internetowych. W bieżącym roku 32 uczniów obecnych klas ósmych  – klasy 8 b i klasy 8 c ,udało się na warsztaty połączone ze zwiedzaniem miejsca kaźni bezpośrednio do Państwowego Muzeum na Majdanku. Zajęcia 18 października 2022 r. prowadzone były przez kustosza z Działu Edukacji Państwowego Muzeum na Majdanku – p. Mirellę Rusek, która od wielu lat współpracuje z naszą szkołą. Tematem przewodnim ponad 5. godzinnych zajęć była „Historia Majdanka na kartach komiksu”. Specjalnie przygotowana publikacja pozwoliła uczniom poznać szereg zagadnień związanych z historią byłego obozu na Majdanku oraz z losami osób w nim osadzonych. Historia Majdanka rzetelnie opowiedziana przez naszego przewodnika budziła w uczniach duże zainteresowanie. Stwierdzili oni w podsumowaniu wyjazdu, że czas spędzony na zwiedzaniu byłego obozu koncentracyjnego warty był tego miejsca. „Wycieczka była bardzo ciekawa, chociaż miejsce straszne” – stwierdził jeden z uczniów. Ankieta ewaluacyjna wypełniona przez uczestników wyjazdu udowodniła potrzebę organizowania tego typu wyjazdów edukacyjnych dla uczniów najstarszych klas szkoły. Taka prezentacja historii przemawia najbardziej i potrafi wzbudzić refleksję uczniów –  i nie tylko ich – nad tymi ponurymi i miejmy nadzieję, na zawsze zamkniętymi kartami historii ludzkości. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wyjazd i pobyt edukacyjny uczniów w Muzeum na Majdanku był wyjazdem całkowicie bezpłatnym. Stało się tak dzięki wsparciu „ pro publico bono” władz samorządowych i muzealnych. Za okazany gest w imieniu uczestników serdecznie dziękuję. A we własnym imieniu dziękuję również za przekazane naszej szkole materiały dydaktyczne dla nauczycieli, dzięki którym w ciekawej formie można na lekcjach zgłębiać tematykę obozową.

 nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
Zbigniew Milanowski

 Opiekę nad uczniami sprawowali również p. Elżbieta Korba i p. Artur Chrzanowski.

Poniżej przykładowa karta pracy

Historia Majdanka na kartach komiksu

  • Post author:
  • Post category:Pamięć