Egzamin na kartę rowerową dla klas 4

Zarządzenie Nr 18/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej  w Bychawie
z dnia 25.04.2022r.
w sprawie: organizacji egzaminu na kartę rowerową.

 Na podstawie art. 21 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej zarządza się co następuje:

 1.

Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie odbędzie się wg. następującego harmonogramu:

Część teoretyczna:

– 17.05.2022r. – godz. 8.20 – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV a;

– 19.05.2022r. – godz. 9.10 – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV b;

– 17.05.2022r. – godz. 10.05 – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV c;

– 16.05.2022r. – godz. 8.20 – część teoretyczna  dla uczniów klasy IV d;

Część praktyczna:

– 7.06.2022r. – godz. 8.20 – część praktyczna  dla uczniów klasy IV a;

– 09.06.2022r. – godz. 9.10 – część praktyczna  dla uczniów klasy IV b;

– 07.06.2022r. – godz. 10.05 – część praktyczna  dla uczniów klasy IV c;

– 06.06.2022r. – godz. 8.20 – część praktyczna  dla uczniów klasy IV d;

 2

Część teoretyczna egzaminu będzie miała formę testu pisemnego; czas na rozwiązanie testu wynosi 35 minut. Część praktyczna będzie trwała 10 minut.

3

Za organizację i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiada pan Artur Chrzanowski – nauczyciel techniki.

 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Justyna Pawlik
Dyrektor szkoły