Spotkanie z uczniem Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju

Spotkanie z uczniem Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

14 marca uczniów klas ósmych odwiedził ich starszy kolega, absolwent naszej szkoły Paweł Głąb, który uczy się obecnie w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Podczas spotkań ósmoklasiści zostali zapoznani z ofertą edukacyjną oraz ze specyfiką nauki w tym typie szkoły. Paweł jest bardzo zadowolony z wyboru szkoły i zachęcał uczniów do pójścia w jego ślady.