Konkurs „Jestem bezpieczny w Internecie”.

Ogłaszamy Konkurs informatyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”, którego celem jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Do konkursu zgłaszamy prace indywidualne, przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

Technika prac:

  • dowolna /kredki, flamastry, farby/, należy wykonać bardzo dokładne zdjęcie lub zeskanować pracę i ją przesłać drogą elektroniczną
  • format nie mniejszy niż A2, /zalecamy A4 będzie można łatwo zeskanować pracę/
  • w tym roku można wykonać pracę również w wersji elektronicznej przy pomocy dowolnego edytora graficznego,
    • praca musi być narysowana a nie kopiowane zdjęcia z Internetu.
    • format pliku graficznego jpg, bmp, xcf.
  • prace należy przesłać na adres email chrzanowskiartur@spbychawa.onmicrosoft.com   z tematem KONKURS DBI

Prace należy przesłać do dnia 7.02.2022

Wszystkie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.