13 grudnia roku pamiętnego …

13 grudnia roku pamiętnego …                  
Właśnie dzisiaj mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego  w Polsce.

Wydarzenie historyczne w skali światowej, bo zachwiało układem sił w relacjach Wschód – Zachód. Ale też odcisnęło się na życiu zwykłych i niezwykłych ludzi – aktorów piszących i przeżywających swoje własne historie.

POLSKA NIEPODLEGŁA – TAK, WCHODZĘ W TO

Kiedy piszący te słowa był w wieku ucznia podstawówki, to świat był dwubiegunowy. I wydawało się, chociażby z perspektywy propagandy, że tak będzie długo.. Imperium sowieckie jawiło się jako niezwyciężone i niewiele nowego w tym  przekazie mogło wnieść Radio Wolna Europa, czy inne niezależne źródła informacji. Wydarzenia na Węgrzech  1956 r. i w Czechosłowacji  1968r. zdawały się tylko potwierdzać solidność komunistycznej konstrukcji. Okazuje się jednak, że historia czasami pisze swoje własne scenariusze, które mogą zaskakiwać. W najnowszej historii tak było i to z Polską w roli głównej.  Kryzysy w roku 1956 czy 1970 były preludium do wielkiego zrywu społecznego, zapoczątkowanego pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny i jego proroczym życzeniem – „ Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! „ Rozpoczął się po strajkach lipcowo – sierpniowych 1980 r. powiew wolności w Polsce, nazwany „ Karnawałem Solidarności”. Wydarzenie w skali niewyobrażalnej w bloku wschodnim, gdzie władza komunistyczna musiała współistnieć z legalnym ruchem związkowo – społecznym „ Solidarność” skupiającym 10 milionów członków.

 Groźba utraty władzy, sytuacja międzynarodowa skłoniły władze komunistyczne do podjęcia działań przeciwko własnemu narodowi. Rozpoczęła się HISTORIA Polski w innym wydaniu.

13 grudnia roku pamiętnego …
Właśnie dzisiaj mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego  w Polsce.

Wydarzenie historyczne w skali światowej, bo zachwiało układem sił w relacjach Wschód – Zachód. Ale też odcisnęło się na życiu zwykłych i niezwykłych ludzi – aktorów piszących i przeżywających swoje własne historie.

Dla mojego pokolenia , wchodzącego w dorosłość czasy  „ Karnawału Solidarności” i okres stanu wojennego mocno wryły się w pamięć historyczną i nadal budzą emocje. Wielka eksplozja wolności, entuzjazm i solidarność międzyludzka, a także po 13 grudnia 1981r. – zniechęcenie, emigracja wewnętrzna i ogólna apatia po zdławieniu przez władzę społeczeństwa obywatelskiego, stawały się doświadczeniem dnia codziennego. W skali kraju byli również tacy, którzy nie poddali się, przeszli do działalności konspiracyjnej. Oni poznali smak słowa „ WOLNOŚĆ” i zgodnie z hasłem „ Nie ma wolności bez Solidarności” ryzykowali dla niej wiele. Aktywność konspiracyjna wymagała odwagi, poświęcenia – nieraz również życia dla obrony swoich wartości i ideałów. W podtrzymywaniu nadziei wolnościowych bardzo ważną rolę odegrała niezależna kultura, często redagowana w tzw. II obiegu – czyli w podziemiu oraz muzyka, zwłaszcza muzyka rockowa. Hymnem młodzieży śpiewanym na koncertach rockowych w tym czasie stał się utwór zespołu Perfect „ Chcemy Być Sobą”.

Czas stanu wojennego był czasem ponurym, ale jednocześnie czasem eksplozji szlachetnych charakterów ludzi , którzy wierzyli w Polskę – WIERZYLI W NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. ŻE JEJ CZAS NADEJDZIE

Gryps

Byłam
u Mostowskich
na Rakowieckiej
w Białołęce
w Olszynce Grochowskiej
na Helu
w Drawsku
teraz
nie wiem gdzie mnie trzymają
utraciłam dużo krwi
przesłuchują bez przerwy
jest ciężko
ale jeżeli ogłoszą
że podpisałam
zrezygnowałam
chcę współpracować
że zapomniałam Sierpień
albo GRUDZIEŃ
nie wierzcie
pozdrówcie Lecha
SOLIDARNOŚĆ
za podziemną bibułą Tygodnika Mazowsze „ Solidarność” nr 4 – 25.02.82

 

 • 13 grudnia , godz. 0.00 początek operacji „ Jodła” czyli internowania
 • 13 grudnia , godz. 6.00 – Polskie Radio nadaje przemówienie gen. W. Jaruzelskiego, który ogłasza wprowadzenie przez Radę Państwa stanu wojennego
 • 15 grudnia – 28 grudnia – pacyfikacja strajków przeciwko stanowi wojennemu
 • 4 stycznia 1982r. – wznowienie zajęć w szkołach podstawowych i średnich
 • 10 stycznia 1982r. – przywrócenie łączności telefonicznej , wprowadzenie kontroli rozmów
 • 13 stycznia 1982r. – utworzenie podziemnego Ogólnopolskiego komitetu oporu „ Solidarność”
 • 17 stycznia 1982r. – przywrócenie lotów krajowych
 • 5 lutego 1982r. – w Świdniku rozpoczynają się manifestacyjne spacery w czasie emisji „ Dziennika Telewizyjnego w TVP
 • 22 kwietnia 1982r. – powstanie podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „ Solidarność”
 • 8 października 1982 uchwalenie przez Sejm nowej ustawy o związkach zawodowych – delegalizacja „ Solidarności”
 • 10 listopada 1982r. – zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy
 • 19 grudnia 1982r. – Rada Państwa podejmuje uchwałę  o zawieszeniu 31 grudnia 1982r. stanu wojennego
 • 23 grudnia 1982r. – uwolnienie wszystkich internowanych
 • 16 – 23 czerwca 1983r. – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
 • 20 lipca 1983r. – Rada Państwa uchwala zniesienie 22 lipca stanu wojennego
 • 5 października 1983r. – przyznanie Lechowi Wałęsie pokojowej Nagrody Nobla

A potem…  pierwsze częściowo wolne wybory do sejmu w 1989r.
I znowu Polska znalazła się na czołówkach światowych mediów. Ale to już dalsza historia.