Spotkanie z policjantem dla klas 1-3

11 października odbyło się spotkanie z policjantem dla klas 1-3, temat spotkania: „Uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa i zagrożeń związanych z ruchem drogowym, uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia”.