Archipelag Skarbów 2021

W dniach 16-17 września 2021r. uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w programie Archipelag Skarbów. Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej, jest wpisany do Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii). Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. 

Uczniowie pod kierunkiem grupy trenerów przez dwa czterogodzinne bloki warsztatów, w dwa kolejne dni zmienili się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja własnych pasji i marzeń.

Pedagodzy szkolni