Wyniki z egzaminów

W piatek 9 lipca będą do odbioru zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.