Sukces naszych uczniów w pięknej, choć niełatwej, sztuce!

Sukces naszych uczniów w pięknej, choć niełatwej, sztuce!

Wiosna od wielu lat kojarzy się z konkursem recytatorskim. W tym roku w maju i w czerwcu organizowany jest Jubileuszowy 40. Mały Konkurs Recytatorski. Konkurs zawsze składa się z trzech etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Warto wyjaśnić, że gminny etap Konkursu z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju miał inną formę niż dotychczas, ponieważ jurorzy oceniali recytacje utrwalone na plikach video. Później laureaci etapu gminnego zostali zaproszeni do Bychawskiego Centrum Kultury na nagrania indywidualne w profesjonalnym studiu. Eliminacje powiatowe odbyły się 19 maja br. w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach. Komisja dokonała oceny każdego z recytatorów i wyłoniła najlepsze interpretacje głosowe utworów literackich. Brano pod uwagę między innymi wartość artystyczną utworu, jego oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora. Ponadto uwzględniano poprawność dykcyjną, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. Do etapu wojewódzkiego jurorzy mogli zakwalifikować tylko 3 osoby, bo taki jest zawsze limit miejsc. Z informacji przesłanych do szkół wynika, że Komisja miała trudne zadanie, bo wspaniałych recytacji było znacznie więcej…

Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród trojga uczniów wyróżnionych i zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego jest nasza uczennica Patrycja Kursa z klasy VIIIB (nauczyciel p. Amelia Multan). Patrycja  będzie reprezentować Powiat Lubelski w Wojewódzkim Koncercie Laureatów dnia 9 czerwca 2021 r.

W tym miejscu chcemy też pochwalić się sukcesami pozostałych recytatorów z naszej szkoły, którzy na etapie powiatowym otrzymali wyróżnienia, a byli to: Stanisław Mituła z klasy IVB, Amelia Kilijanek z klasy IVB, Michał Milanowski z klasy IVB i Maria Mituła z klasy VIIIC  przygotowywani przez panią Magdalenę Miszczak oraz Zuzanna Marcinek z klasy VIIIB przygotowywana przez panią Amelię Multan. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom recytacji, wykazali się wrażliwością i niepowtarzalną interpretacją tekstów literackich o różnorodnej tematyce.

Wszystkim recytatorom i opiekunom bardzo dziękujemy za udział w Jubileuszowym 40. Małym Konkursie Recytatorskim, natomiast  uczniom wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy, życząc dalszych sukcesów  w pięknej, choć niełatwej, sztuce żywego słowa.

Amelia Multan

  • Post author:
  • Post category:Konkurs