Podsumowanie innowacji „Tylko dla orłów” – informatyka

Wyniki konkursu z informatyki w ramach innowacji pedagogicznej Tylko dla orłów – sprawdź się! 

Nauczyciel informatyki gratuluje wszystkim uczniom klas V-VIII, którzy próbowali  i wzięli udział w konkursie z informatyki organizowanego w ramach innowacji pedagogicznej Tylko dla orłów – sprawdź się! 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu na platformie Teams składającego się z 43 zadań.

Maksymalna liczba punktów z konkursu wynosi 43. Do konkursu przystąpiło 70 uczniów z klas V-VIII, jednak ukończyło test w czasie tylko 3 uczestników.
Wyniki przedstawiają się następująco:
 

I miejsce uczennica z klasy VI c
na II miejscu znalazły się dwie uczennice z klasy 6a, 7b

Raz jeszcze gratuluję i dziękuję za podjęcie trudu w zmaganiach językowych! 

Artur Chrzanowski