Plastyka – „Fotomontaż inspirowany dziełami sztuki”

Plastyka – projekt artystyczno – edukacyjny – klasa siódma

„Fotomontaż inspirowany dziełami sztuki”

Projekt miał na celu opanowanie podstawowych wiadomości z ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie umiejętności informatycznych oraz kreatywności. Zadaniem uczniów było wybranie co najmniej jednego dzieła sztuki, a następnie za pomocą programu do grafiki rastrowej wykonanie fotomontażu.

W pierwszej fazie projektu uczniowie wyszukiwali dzieła, które podziwiają. Na tym etapie utrwalali swoją wiedzę na temat artysty i dzieła oraz zaplanowali swoją wizję fotomontażu.

W drugiej fazie projektu uczniowie wykonali fotomontaż w programie graficznym. Dokonując przeróbki jednego lub kilku dzieł sztuki, czasami dodając elementy współczesne. Trzecia faza to prezentacja oraz podsumowanie pracy. Zapraszamy do obejrzenia jej efektów.

 

Agnieszka Daśko

  • Post author:
  • Post category:Projekt