„Ostatnie pożegnanie…”

Żegnamy dzisiaj naszą koleżankę – nauczycielkę, panią Bożenę Toporowską.

Pani Bożena Toporowska urodziła się 1 stycznia 1963 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Swoje dzieciństwo spędziła w Komarówce Podlaskiej, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Po maturze kontynuowała naukę na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na wydziale biologii i nauk o ziemi.

      Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w roku 1987  w Szkole Podstawowej w Bychawie jako nauczyciel biologii, a po utworzeniu w 1999r. Gimnazjum nr 1 w Bychawie, kontynuowała zatrudnienie początkowo na stanowisku  nauczyciela, a następnie wicedyrektora. Od 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2017r. pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1  w Bychawie.  W okresie pełnienia funkcji dyrektora,  w 2009 roku, zorganizowała uroczystość nadania imienia Obrońców Ojczyzny Gimnazjum nr 1  w Bychawie. Współpracowała z Urzędem do spraw kombatantów i osób represjonowanych oraz ze Stowarzyszeniem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Prowadziła wieloletnią  wymianę młodzieży polsko-francuskiej z miastem partnerskim La Chapelle.

     Po wdrożeniu reformy przywracającej ośmioklasowe szkoły podstawowe i włączeniu oddziałów gimnazjalnych w strukturę Szkoły Podstawowej w Bychawie  przez 2 lata pełniła funkcję wicedyrektora, a następnie przeszła na stanowisko nauczyciela. Przez wiele lat angażowała się w życie szkoły i środowiska lokalnego. Prowadziła szkolny zespół taneczny, który  uświetniał wiele uroczystości. W pracy pedagogicznej dbała o potrzeby uczniów, nie szczędziła dla nich sił i czasu. Jej uczniowie odnosili sukcesy w konkursach biologicznych.     

Bożenko, pozostaniesz w pamięci nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

Cała społeczność szkolna łączy się w bólu z Twoją rodziną.

Spoczywaj w pokoju.

Ostatnie pożegnanie śp. Bożeny Toporowskiej odbędzie się 13 marca 2021r.o godz. 11.00 w Kościele Parafialnym w Bychawie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie