Podsumowanie konkursu „Jestem bezpieczny w sieci Internet”

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas IV-VIII. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe plakaty o tematyce związanej z bezpiecznym korzystaniem z zasobów Internetu. 

Wyniki przekazane indywidualnie.