Informacja dla rodziców i uczniów

 

Informacja dla rodziców i uczniów SP w Bychawie.

Dyrektor Szkoły informuje, że 14.10.2020r. – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu funkcjonuje świetlica szkolna w godzinach od 7.00 do 15.00