Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych.

Rodzice uczniów klas pierwszych mogą uzyskać informację o przydziale dzieci do poszczególnych oddziałów telefonicznie w sekretariacie szkoły (tel. 815660142) .