Ważne

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 31.07.2020r. (piątek) w godzinach od 11.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły.