Harmonogram konsultacji dla uczniów

Harmonogram konsultacji dla uczniów

prowadzonych online za pośrednictwem Microsoft Teams od dnia 01.06.2020 r.

 

Klasy I – III

Klasy IV – VII