Informacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej ustala od 25.05. do 7.06 2020 r. nauczanie w klasach I-III w formie zdalnej. Dopuszcza możliwość sprawowania opieki w świetlicy szkolnej nad uczniami z klas I-III, których obydwoje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dziecku innej formy opieki w domu.
Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w ustalonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego reżimie sanitarnym, dlatego rodzice muszą głęboko przemyśleć swoją decyzję o posłaniu dziecka do świetlicy szkolnej. Zanim podejmą decyzję muszą zapoznać się z wytycznymi GIS, MZ i MEN, które znajdują się na stronie internetowej szkoły.
Zainteresowani rodzice powinni skontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły tel. 81-56-60-142 w godzinach od 8.00 do 14.00 do 20.05.2020 r.

Pozdrawiam
Małgorzata Tudrujek