INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii resort edukacji przygotował rozporządzenia umożliwiające realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Mając na uwadze wsparcie organizacji tego procesu, w Ministerstwie Edukacji Narodowej został opracowany poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość – do wykorzystania zarówno przez nauczycieli i dyrektorów, jak rodziców uczniów.

Informator zamieszczamy poniżej, można go pobrać również ze strony internetowej MEN pod adresem

www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol