Dostęp do dziennika LIBRUS

Instrukcja odzyskania hasła dla ucznia przez rodzica.

Po zalogowaniu się na własne konto w Librusie można wygenerować dla dziecka samodzielnie hasło dostępowe.

Należy kliknąć w górnym menu UCZEŃ – INFORMACJE – troszeczkę niżej są informacje o KONTO UCZNIA – Generuj hasło.

Powodzenia.