Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie wyjaśniam, że podjęta decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów i pracowników szkół. Apeluję, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych dni wolnych. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości przez uczniów. Zobowiązuję Państwa do podjęcia kroków w celu organizacji nauczania na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, poczta elektroniczna). Proszę, aby nauczyciele wspierając uczniów w nauce, opracowali i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Wkrótce na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, uruchomiona zostanie również zakładka z e-materiałami przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele. Państwa dyrektorów zobowiązuję do monitorowania i nadzorowania realizacji powyższych działań przez nauczycieli. Jednocześnie zwracam uwagę, że materiały dydaktyczne przygotowane dla uczniów powinny obejmować wyłącznie zrealizowane dotychczas treści. Ta forma utrwalenia wiadomości nie powinna podlegać ocenianiu. Zachęcam Państwa do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej urzędu (www.kuratorium.lublin.pl).

Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo, bardzo proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach. Wszelkie wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

W godzinach od 7:30 do 15.30 do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do urzędu 81 53 85 222 natomiast od godz. 15.30 do 18.00 numer 81 53 85 222.

Adresy email: kuratorium@kuratorium.lublin.pl lub kurator@kuratorium.lublin.pl
oraz w Delegaturach:
• Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska telefon: 83 34 38 173, email: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl
• Delegatura w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, telefon: 82 56 31 960, email: chelm@kuratorium.lublin.pl
• Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość, telefon: 84 63 85 743, email: zamosc@kuratorium.lublin.pl

Życząc zdrowia, liczę na Państwa zrozumienie.

Łączę wyrazy szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty