Konkurs historyczno – plastyczny

Z okazji nadania imienia szkole ,, Polska Niepodległa” zapraszamy do udziału w konkursie historyczno – plastycznym:

ŻYCZENIA IMIENINOWE
DLA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” .

Celem konkursu jest:

1.Rozbudzanie u uczniów zainteresowania postacią Józefa Piłsudskiego.
2.Kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej.
3.Motywowanie do twórczego działania i zdobywanie nowych umiejętności.

Przebieg konkursu:

1.W konkursie biorą udział uczniowie klas IV– VIII.
2. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną w formacie A4 związaną z postacią Józefa Piłsudskiego oraz z motywem Polski Niepodległej.
3. Technika pracy dowolna.
4. Na drugiej stronie pracy plastycznej umieszczamy życzenia, których adresatem jest Józef Piłsudski.
5. Konkurs trwa do 09 marca 2020 roku.
6. Prace wyłonionych laureatów zostaną wysłane do Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
7. Kartki można składać do p. L. Chomik p. H. Łoś, p. M. Ziętek.

Organizatorzy.