67 ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

26.01.2020r., 22 uczniów naszej szkoły po raz kolejny, prowadziło akcję na rzecz ludzi dotkniętych trądem. W kościele parafialnym w trakcie mszy świętych uczniowie przekazywali aktualne informacje na temat sytuacji polskich placówek misyjnych, otaczających opieką  ludzi dotkniętych chorobą trądu na różnych kontynentach. Wskazywano na najpilniejsze potrzeby  i wyzwania w walce z trądem. Po każdej mszy świętej uczniowie prowadzili kwestę na zakup żywności i leków oraz budowę  studni w placówce misyjnej w Burkina Faso i Beninie.

Po zakończonej zbiórce  pod  opieką rodziców  wolontariusze dokonali przeliczenia zebranej kwoty.

Zebrana suma to 4414 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Polskiej Raoula  Follereau, która przekazuje fundusze polskim placówkom misyjnym.

Na wyróżnienie zasługuje wspaniała postawa uczniów  wolontariuszy, którym SERDECZNIE DZIĘKUJĘ: 

Uczniowie klasy III D: Maja Dąbrowska, Weronika Flis, Paweł Godula, Zuzanna Jabłońska, Anna Jaros, Maja Korba, Miłosz Korba, Gabriela Luterek, Nikola Małek, Franciszek Mączka, Szymon Mańkowski, Zuzanna Nowak. Klasa III B: Amelia Kilijanek, Stanisław Mituła, Laura Wójcik. Klasa III C: Daria Sak. Klasa V A: Alicja Jaros. Klasa VI A: Julia Korba, Agata Nowak, Aleksandra Pawlak, Bartłomiej Pawlak.

Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Kusiowi po raz kolejny serdecznie dziękujemy za umożliwienie przeprowadzenia akcji charytatywnej na rzecz ludzi dotkniętych trądem.

 

Bychawa, 26.01.2020r.

PROTOKÓŁ
Z PODSUMOWANIA  AKCJI CHARYTATYWNEJ-
 „67 ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH”,
prowadzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie
w  dniu 26.01.2020r.

W dniu 26.01.2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Bychawie, przeprowadzili we współpracy z miejscową parafią kwestę na rzecz ludzi dotkniętych chorobą trądu, co bezpośrednio łączyło się  obchodami   „67  Światowego Dnia Trędowatych”.

W kweście brali  udział uczniowie klasy III d, III b, V a, VI a Szkoły Podstawowej w Bychawie. Kwesta prowadzona była na terenie Kościoła Parafialnego w Bychawie.

CELE KWESTY:

-leczenie i rehabilitacja ludzi dotkniętych trądem,

– wsparcie dla polskich misjonarzy pracujących w Kongo, Angoli i na Madagaskarze,

-finansowanie budowy studni z wodą pitną w  polskich ośrodkach misyjnych dla trędowatych w Burkina Faso i w Beninie.

Łącznie zebrano kwotę 4414 zł 00  gr, która została przeliczona  komisyjnie(wolontariusze, rodzice wolontariuszy, organizator akcji) i przekazana na konto  Fundacji Polskiej Raoula  Follereau. Za pośrednictwem tej organizacji nasza pomoc trafi do polskich misyjnych ośrodków dla trędowatych.

Do protokołu dołączono bankowy dowód wpłaty ( z datą 27 .01.2020r.) na konto Fundacji Polskiej Raoula  Follereau, listę woluntariuszy i rodziców wolontariuszy nadzorujących rozliczenie akcji.

Sławomira Wrzesińska