KONKURS

Ogłaszamy Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”, którego celem jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII. Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne lub w parach, przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie. Technika prac jest dowolna, format nie mniejszy niż A2. Wszystkie plakaty zostaną wywieszone na terenie szkoły i stronie internetowej szkoły. Plakaty należy dostarczać do nauczyciela informatyki do dnia 7 lutego /piątku/.