Spotkanie wychowawców z rodzicami

W dniu 4 grudnia 2019r. odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami według następującego harmonogramu:
15.00 – 16.30 szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt. „Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z energetykami i papierosami.” (sala gimnastyczna)
16.30 -17.30 – spotkania wychowawców z rodzicami klasy I-VIII
17.30 – 18.00 – spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających do Francji (świetlica szkolna)