Spotkanie z Sybirakami

Spotkanie z Sybirakami

8 października 2019 roku my uczennice klasy 8 a Szkoły Podstawowej w Bychawie Julia Gąbka i Natalia Polska udałyśmy się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na spotkanie z Panami ze Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. Rozmawiałyśmy z Panem Januszem Pawłowskim pełniącym funkcję Prezesa Związku Sybiraków Oddział Lubelski i Panem Józefem Lisem Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział Lubelski.

Podczas bardzo wzruszającego i ciepłego spotkania dowiedziałyśmy się smutnej historii panów będących na spotkaniu, a będącej scenariuszem tragedii tamtego czasu wielu tysięcy rodaków wywożonych w głąb „ nieludzkiej ziemi”.

Z całego serca zachęcamy do wysłuchania wywiadu, bo jako młode pokolenie mamy obowiązek szanować, znać i oddawać cześć tym, dzięki którym tą wolność otrzymaliśmy.

Mottem spotkania niech będą słowa wielkiego wodza Józefa Piłsudskiego, który powiedział: – „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Julia Gąbka, Natalia Polska uczennice klasy klasy 8a