„KOZA 2019”- PODSUMOWANIE

Podsumowanie akcji charytatywnej „Jedna koza, jedno życie”- 2019.

„Jedna koza, jedno życie” – po raz dziewiąty. W dniach 18.11 – 20.11.2019r. kontynuowaliśmy coroczną zbiórkę pieniędzy na rzecz głodujących dzieci Afryki. Akcją zajmowali się uczniowie klasy III D, którym dziękuję za zaangażowanie i wytrwałość. Do akcji włączyli się uczniowie wszystkich klas, a także nauczyciele i wychowawcy, którzy wsparli nasz wspólny cel – DZIĘKUJEMY!!!

Ofiarodawcy otrzymali pamiątkowe znaczki – logo naszej akcji.

Wynik tegorocznej zbiórki to 760 zł 00 gr . Kwota została wpłacona na konto Fundacji Polskiej Raoula Follreau, która przekaże fundusze polskim placówkom misyjnym w Afryce. Nasz dar serca z pewnością pomoże, przynajmniej niektórym głodującym dzieciom na kontynencie afrykańskim.

S. Wrzesińska