O cyberprzemocy

Współczesna edukacja stoi przed wieloma ważnymi wyzwaniami, dlatego potrzebuje wszechstronnie wykształconych i otwartych na samokształcenie nauczycieli. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Bychawie regularnie doskonali swój…

0 Komentarzy